Porovnejte čtrnáct vedoucích platforem pro automatizaci marketingu

Platformy automatizace marketingu představují nosný pilíř každé marketingové operace, čím dál více navyšují služby jako sofistikovaných platforem orchestrace marketingu. Rozsah platforem je dostupný pro marketéry v návaznosti na velikosti jejich firmy, rozpočtu a úrovni sofistikace digitálního marketingu.
 
Více a více základních funkcí marketingové automatizace se stává prodávaných, takže obchodníci platforem většinou odlišují jejich platformy na základě schopností měřit, stejně tak na uživatelské přívětivosti, lehkosti implementace a zkušenosti zákazníka.
 
MarTech TOday a jeho „B2B Platformy automatizace marketingu: Marketérova příručka“ podrobně prozkoumává trh B2B platforem marketingové automatizace a nejrůznějších faktorů hodnocení, které hrají roli v implementaci těchto programů do vašeho podnikání.
 
Toto čtyřiceti osmi stránkové hlášení zahrnuje profily zhruba čtrnácti vedoucích B2B obchodníků s marketingovou automatizací, porovnání schopností a doporučené kroky pro vyhodnocení a nákup. Pokud jste tedy marketér, který se snaží adoptovat platformu s programem marketingové automatizace, musíte si přečíst toto hlášení. Navštivte proto Digital Marketing Depot ke stažení vaší kopie.