Rychlost načítání webové stránky na mobilním zařízení

Uveďme si dva z nejdůležitějších:

  1. Statistika ukazuje, že více jak 40 % návštěvníků opustí webovou stránku v případě, že se načítá déle jak 3 vteřiny
  2. Podle průzkumu také u více jak 79 % nakupujících má nastavení a rychlost načítání vliv na opakované navštívení webové stránky

Má ale rychlost načítání a celková optimalizace vliv také na SEO optimalizace? A budou webové stránky, které nabízí 100 % zaměření na mobilní provedení lepší umístění?
Ano i ne.
V roce 2010 totiž Google oznámil, že rychlost načítání webových stránek bude jedním z faktorů při ohodnocení a umístění. V praxi ale tento postup ne vždy funguje a není tak pravidlem, že webové stránky s dobrým nastavením jsou lépe hodnoceny, nežli ty, které nejsou k mobilním zařízením až tak přívětivé.
Podíváme-li se na prvních 1000 webových stránek z SEMrush's seznamu webů s přirozeným propojením pomocí nástrojů na měření rychlosti a správného zobrazení na mobilních zařízeních, zjistíme, že 800 z nich vyhovuje požadavkům Googlu.
Pouhá 2 % z nich však dosahují mezi 90 až 100 body v Google's mobile speed testu. Průměrné skóre se pak pohybuje okolo 55 bodů ze 100.

Investice, která se vyplatí
I přes to, že v aktuálním nastavení nemá rychlost načítání na mobilních zařízeních tak velký dopad, v budoucnosti by se tento fakt mohl výrazně změnit. Důvodem je mobile-first index, který nastiňuje budoucí vývoj SEO optimalizace a ukazuje, že Google se hodlá zaměřit především na mobilní zařízení. Dalším vodítkem je i fakt, že rychlost načítání na webových stránkách je velkým tématem i pro Google, který se v tomto ohledu pustil do vlastního projektu v podobě Accelarated Mobile Pages/AMP.
Z celého tématu si můžeme odnést dvě důležité informace:

  1. Rychlost načítání na mobilních zařízeních by v tuto chvíli neměla být hlavní prioritou v oblasti SEO optimalizace.

Existuje mnoho důkazů, které ukazují, že zvýšení rychlosti je dobrou investicí a má vliv jak na pohodlí návštěvníka, tak i na některé technické faktory. Aktuálně ale neexistují důkazy, které by prokázaly, že rychlost načítání má také velký vliv na hodnocení a umístění. Proto je lepší, zaměřit se i na jiné techniky, u kterých jsou jisté potřebné výsledky.

  1. Rychlost načítání na mobilních zařízeních bude podle všech indicií důležitým faktorem pro budoucí SEO optimalizaci.

I přes aktuální vývoj se zdá, že v budoucnosti dostane rychlost načítání na mobilních zařízeních větší prioritu a bude přímo promlouvat i do ohodnocení webové stránky.
Jak se tedy na budoucí vliv připravit? Ideálním řešením jsou drobné investice, které umožní vytvořit základy, na kterých bude firma v budoucnu stavět. Důležité je také studium AMP, které Vám umožní webovou stránku lépe přizpůsobit a nabídnout tak co nejkratší načítání i přehledné prostředí pro uživatele. Rozhodně se ale nevyplatí, investovat do rychlosti načítání přehnané prostředky a ochudit tak jiné, důležitější projekty.