Zdravotní záznamy z vyhledávání zmizí

Soukromí si uživatelé internetu cení čím dál více a množí se stížnosti na uchovávání dat, která do této kategorie patří. Google se proto rozhodl reagovat a změnil pravidla vyhledávání tak, že odstraní zdravotní záznamy, citlivé informace a nejrůznější identifikační údaje.
 
O celý tento proces se postará jedna věta, kterou Google přidal do svých podmínek a která zajišťuje odstranění soukromých zdravotních údajů z jakéhokoli vyhledávání.


 
Ačkoli firma odmítla změnu vlastních pravidel komentovat, zdá se, že Google reaguje na velký počet uživatelů, kteří si nepřejí zveřejňování citlivých informací a nechtějí být ve vyhledávači dohledatelní.
 
Google také poskytl několik příkladů, kterých se bude změna týkat:

  • Identifikační čísla průkazů, čísla dokumentů, daňová identifikační čísla
  • Čísla bankovních účtů
  • Čísla kreditních karet
  • Snímky podpisů
  • Snímky, které zobrazují nahotu bez svolení vyfocené osoby
  • Soukromé zdravotní záznamy

Většina výše zmíněných informací nebyla běžně dostupná normálnímu uživateli a bylo třeba dlouho a pečlivě pátrat, aby se návštěvník vyhledávače k takovým informacím dostal. Nyní Google chce této možnosti zcela zamezit a pro jistotu údaje z vyhledávání zcela vymaže. To přispěje většímu soukromí v internetovém prostředí a stíží možnost nezákonných činností jako jsou krádeže identit, bankovních účtů nebo stalkingu.
 
Soukromí jednotlivce je navíc na internetu dlouhodobě diskutovaným tématem a čím dál více uživatelů se ohrazuje proti sběru dat, který probíhá ze strany takřka všech největších poskytovatelů služeb. Mnoho z nich tak již podniklo kroky, které by měly sběr dat omezit a nabízet jen takové informace, které nemohou napáchat jakoukoli škodu.